My hair was pink once :3

ja sam ovde da vreme brze proleti

Pedeset nijansi siva - E. L. Džejms (via blue-dreamer)

(via mogu-da-prodjem-zar-ne)

Boji li se on svojih osećanja prema meni? Oseća li uopšte nešto prema meni?

Laurel Hoodwrit (via ineffablythoughtless)

(via nakedly)

How long has it been since someone touched part of you other than your body?

Miroslav Mika Antić - Da li sam svugdje gde su mi tragovi (via izgubljena-u-prostoru)

(Source: wheremydemonshide13, via markova-prepelica)

Da li sam svuda gde su mi tragovi,
ko zna s čim sam se spajao
a nisam ga ni takao,
možda sam boravio i u svom životu
možda postoje izvesni znaci
ili kao da je neko stran.

Ali ipak uz mene se može,
mada je neobično.
Sa mnom je opasno ići,
ja se nikad ne umaram.

Valjda sam jedini čovek
koji sumnja u sebe.
Sve češće mi se čini
da nisam nikakav oblik,
već da slobodno jedrim
kroz sopstveno pijanstvo
- prepušten sunčevom vetru
odlivam se i dolivam.

Ali ipak uz mene se može,
mada je neobično,
sa mnom je opasno hteti,
ja nikad ne odustajem.

Neiskvaren iskustvom,
poseban slučaj samoće.
Ponekad izmislim sadašnjost,
da imam gde da prenoćim.

I suviše sam video,
da bih smeo da tvrdim,
mnogo toga sam saznao,
da bih imao ijedan dokaz,
ali ipak uz mene se može,
mada je neobično.

Sa mnom je opasno voleti,
ja nikad ne zaboravljam.
Pokušavam da shvatim učenja
koja mene shvataju.
Nejasna mi je vera
spremna da u mene veruje.

Teško je biti okovan
u moju vrstu slobode.
Lako mi je s nemirom,
ne mogu da umirim mir.

Al ipak uz mene se može,
mada je neobično,
sa mnom je čudno čak i umreti…
jer ja se ne završavam.

Da li sam svuda gde su mi tragovi

Marčelo feat. X-Centar & Mirko Roki Arsenijević, Gola Vera (x)

(via marchelovicitati)

Ciljam pesnicom u ogledalo da sjebem čudovište.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter